...

Spotkania

Nadchodzące spotkania

Zapraszamy na otwarte spotkania stacjonarne, które organizujemy w Izbie.

Rybnik

18:00

16 listopada, 2023

Wolna wola czy przeznaczenie

Rybnik

09:00

1 września, 2023

Kurs naturoterapii 2023-2024 w Rybniku

Rybnik

18:00

19 października, 2023

Wolna wola czy przeznaczenie II w dniu 19 października 2023

Rybnik

16:00

10 maja, 2023

Egzamin czeladniczy i mistrzowski BIOENERGOTERAPII

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sit amet tempor justo.

Kursy i szkolenia

Rybnik

09:00

1 września, 2023

Kurs naturoterapii 2023-2024 w Rybniku

Egzaminy zawodowe

Rybnik

16:00

10 maja, 2023

Egzamin czeladniczy i mistrzowski BIOENERGOTERAPII

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sit amet tempor justo.

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na BEZPŁATNE WYKŁADY z serii

„CZWARTKI Z NIEZNANYM”

W budynku Izby Rzemieślniczej w Rybniku przy ul. 3-go Maja 18

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.