...

Bioenergoterapia

Kim jest bioenergoterapeuta?

Bioenergoterapeuta jest osobą zajmującą się dziedziną medycyny niekonwencjonalnej, polegającą na odblokowywaniu kanałów energii pacjenta, które mają zapewnić pobudzenie naturalnych sił obronnych organizmu, wzmocnienie układu odpornościowego i przyspieszenie procesów regeneracji organizmu, czyli spowodować samoistne zwalczenie choroby przez organizm człowieka.

Czy bioenergoterapeuta to zawód?

Tak, bioenergoterapeuta jest osobą zajmującą się dziedziną medycyny niekonwencjonalnej, polegającą na odblokowywaniu kanałów energii pacjenta, które mają zapewnić pobudzenie naturalnych sił obronnych organizmu, wzmocnienie układu odpornościowego i przyspieszenie procesów regeneracji organizmu, czyli spowodować samoistne zwalczenie choroby przez organizm człowieka.

Szczegóły uzyskania zarodu Czeladnika bioenergoterapii oraz Mistrza bioenergoterapii opisuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Czy bioenergoterapeuta zdaje egzamin zawodowy?

Tak. Bioenergoterapia to osoba, która zdała egzamin zawodowy, który wskazany jest w Rozporządzeniu i posiada kod zarodu nr 323002.

Co może wykonywać bioenergoterapia?

Zadania zawodowe:
 • przeprowadzanie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia i informowanie pacjenta o wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegu bioenergoterapii, podawanie zaleceń i informowanie o spodziewanych efektach;
 • rozpoznawanie zmian biopola i zakłóceń energetycznych;
 • dobieranie technik terapeutycznych;
 • oczyszczanie energetyczne zaburzonych stref organizmu;
 • zasilanie stref bioenergetycznych niedoborów, harmonizowanie i wzmacnianie aury;
 • wykonywanie zabiegów profilaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia;
 • informowanie pacjenta o zaleceniach i ew. wskazaniach do dalszej terapii oraz o konieczności nieprzerywania leczenia medycznego, a w przypadkach szczególnych konsultowanie się z lekarzem lub innymi specjalistami;
 • organizowanie stanowiska zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii;
 • przestrzeganie etyki zawodowej.

Kto może zostać bioenergoterapeutą?

Bioenergoterapeutą może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie zawodowe, bez ściśle określonego kierunku wykształcenia. Jest to zawód rzemieślniczy – wykonujące go osoby muszą uzyskać certyfikaty wydane przez komisje egzaminacyjne funkcjonujące przy Izbach Rzemieślniczych. Aby zdobyć certyfikat potwierdzający, że posiada się odpowiednie predyspozycje oraz wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty, trzeba zdać egzamin na poziomie czeladniczym. Bioenergoterapeuta posiadający kwalifikacje czeladnicze i co najmniej trzyletnią praktykę zawodową może podwyższyć kwalifikacje zdając egzamin na poziom mistrzowski, uzyskując tym samym prawo do tytułu instruktora zawodu. Do egzaminów można się przygotować uczestnicząc w kursach organizowanych  przez niepubliczne placówki szkoleniowe.  Ważne jest, aby dbać o stały rozwój zawodowy – pogłębiać wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, ale również poszerzać kompetencje z dziedziny anatomii, fizjologii, patologii i psychologii człowieka. 
Rejestr bioenergoterapeutów prowadzi Związek Rzemiosła Polskiego.

Jakich wymagań psychofizycznych oczekuje się od bioenergoterapeuty?

Od specjalisty w zawodzie bioenergoterapeuty oczekuje się

 • predyspozycji do odczuwania oraz stymulowania biopola,
 • zdolności postrzegania pozazmysłowego,
 • stabilności emocjonalnej,
 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • umiejętności uważnego słuchania i wzbudzania zaufania,
 • empatii, cierpliwości, wytrwałości,
 • zdolności koncentracji i podzielności uwagi,
 • dokładności, rzetelności oraz dbałość o pacjenta.

W czym pomaga bioenergoterapia?

Bioenergoterapia może pomóc w leczeniu różnych dolegliwości fizycznych, emocjonalnych oraz psychicznych. Przykłady takich schorzeń to choroby układu nerwowego, bóle pleców, migreny, problemy układu trawiennego, stanów napięcia nerwowego, zaburzenia snu, jak również osłabiona odporność i wiele innych. Ponadto, bioenergoterapia może być stosowana jako uzupełnienie terapii medycyny konwencjonalnej, aby przyspieszyć procesy gojenia i złagodzić skutki uboczne leczenia farmakologicznego.

Dla kogo jest bioenergoterapia?

Bioenergoterapia jest odpowiednia dla wszystkich, którzy chcą poprawić swoje zdrowie i samopoczucie. Niezależnie od wieku czy płci, każdy może skorzystać z korzyści płynących z bioenergoterapii. Zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe mogą odnaleźć w niej ulgę w przypadku różnych dolegliwości. Ponadto, bioenergoterapia może być również stosowana jako profilaktyka, pomagając utrzymać zdrowie i zapobiegać chorobom.

Jak często można korzystać z bioenergoterapii?

Częstotliwość sesji bioenergoterapeutycznych zależy od indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. W większości przypadków zaleca się serię regularnych terapii w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów. Po kilku początkowych sesjach, które mają na celu ocenę stanu energetycznego, terapeuta i pacjent ustalają wspólnie plan dalszego leczenia.
Ważne jest również, aby pamiętać, że bioenergoterapia nie jest jedynym czynnikiem decydującym o poprawie stanu zdrowia. Ważne jest także prowadzenie zdrowego stylu życia, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i redukcja stresu.

Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów to miejsce, w którym pasjonaci i profesjonaliści w dziedzinie bioenergoterapii mogą się spotkać, dzielić swoją wiedzą i doskonalić swoje umiejętności. Poznaj praktykujących bioenergoterapeutów zrzeszonych w naszym cechu, którzy zobowiązują się do przestrzegania wysokich standardów praktyki i etyki zawodowej, co przynosi korzyści zarówno terapeutom, jak i ich pacjentom. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i sympatyków na cykliczne, otwarte spotkania Cechu.

Egzamin zawodowy bioenergoterapeuty

Bioenergoterapeuta może uzyskać tytuł Czeladnika oraz Mistrza.

Kursy zawodowe – więcej informacji

Do egzaminów zawodowych można przystąpić w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku.

Izba Rzemieślnicza w Rybniku
ul. 3-go Maja 18
44-200 Rybnik
Wszelkie informacje dotyczące egzaminów możesz uzyskać dzwoniąc do Izby Rzemieślniczej pod numer telefonu 577 450 800

https://izbarybnik.pl/kontakt

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.