...

Klawiterapia

Czym jest Klawiterapia?

Klawiterapia to nieinwazyjna metoda pracy z uwolnieniem napięć w ciele.

Nasze doskonałe ciało może być pobudzone do lepszego funkcjonowania na wiele różnych sposobów. Warto przytoczyć akupunkturę, akupresurę, chiropraktykę, masaż oraz klawiterapię. Wśród terapeutów pracujących z ciałem jest grupa zwolenników, którzy skutecznie udowadniaj skuteczność pracy z klawikami.

„Klawiterapia, lub potocznie klawiki, to cudowna metoda wspierająca uwalnianie napięć skóry, meridianów oraz napięć mięśni” – wskazuje Wojciech Olender – bioenergoterapeuta pracujący na co dzień klawikami.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.