...

Astrologia

Czym jest Numerologia i Astrologia?

Numerologia jest jedną ze sztuk dywinacyjnych (wróżebnych), która opiera się na przeświadczeniu, że liczby poprzez swoją symbolikę psychologiczną pozwalają określić osobowość, indywidualne predyspozycje oraz możliwości samorealizacji w życiu. Tak zwany Portret Numerologiczny pomaga poznać siebie i swoje prawdziwe Ja. Na Portret Numerologiczny składa się nie tylko wibracja dnia urodzenia czy drogi życia (suma wszystkich cyfr w dacie urodzenia zredukowana do liczby jednocyfrowej), ale też energie zawarte w imionach, nazwiskach, pseudonimach i podpisach. Jest to baza do profesjonalnej interpretacji numerologicznej podczas konsultacji z klientem. Jeżeli znana jest godzina i miejsce urodzenia można sporządzić horoskop urodzeniowy, który jest elementem wyjściowym do interpretacji astrologicznej. Mówi się, że jest mapą potencjałów danych nam przy urodzeniu. Wbrew obiegowym opiniom astrologia nie determinuje zdarzeń czy zachowań. Wskazuje natomiast na rozwój w określonym czasie takich, a nie innych tendencji. Horoskop jest prognozą, nie przepowiednią. Nie ma tu miejsca na ograniczanie wolnej woli, a raczej na optymalne jej wykorzystanie.

 

Dlaczego warto mieć i poznać swój kosmogram?

Kosmogram osobisty człowieka jest to „skan” nieba w momencie jego urodzenia-określony poprzez dzień, miejsce oraz godzinę urodzenia.

Analiza konkretnego kosmogramu pozwala na wyprowadzenie dokładnych wniosków dotyczących konstytucji, temperamentu, cech charakteru, upodobań i talentów jego właściciela. Poznanie swojego potencjału podczas studiowania kosmogramu daje nam „kosmiczny klucz” do wiedzy o sobie samym.

Myślę ,że dla nikogo nie jest już tajemnicą, że człowiek osiąga najwyższy szczyt swojego rozwoju i staje się PEŁNIĄ i JEDNOŚCIĄ dopiero wtedy kiedy pozna i zaakceptuje samego siebie.

Jak pisał starogrecki poeta Pindar „Stań się tym, kim jesteś, kiedy się tego nauczysz…”

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.