...

Wenus w kosmogramie

Wenus w kosmogramie

Wenus jest kapryśna. Czasami mówi się o tym, że ma się piękny gust. Ma się wrażliwość artystyczną. Ale też Wenus jest bardzo kalkulacyjna w pewnych momentach. Wenus w znakach Panny potrafi bardzo dobrze kalkulować, zaplanować, wyznaczyć sobie cel. Przez niektórych może to być potraktowane jako zaleta, jako coś fajnego. A przez niektórych może być potraktowane jako wyrachowanie. To też zależy w jakich aspektach ta planeta jest z innymi planetami.

Anna Papaj

Astrolog i numerolog.

https://terapia-naturalna-raciborz.pl/

Zobacz także

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.