...

O cechu

Działalność

Reprezentacja Cechu:

 • Wojciech Olender – Starszy Cechu
 • Tomasz Pisula – Podstarszy Cechu
 • Anna Papaj – Sekretarz


Działalność:

Śląski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Rybniku ma zaszczyt zaprosić do współpracy wszystkich radiestetów i bioenergoterapeutów, którym leży na sercu profesjonalizm i czystość działania w tych dziedzinach.


W ramach działalności oferujemy m.in.:

 • Kursy przygotowujące do zdawania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach radiesteta i bioenergoterapeuta. 
 • Egzaminy na stopień czeladnika i mistrza w w/w zawodach w ramach współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Rybniku.
 • Możliwość stałego poszerzania wiedzy w w/w tematach.


Nasi członkowie legitymujący się uprawnieniami czeladników oraz mistrzów radiestezji i bioterapii świadczą dla ludności usługi w zakresie:

 • Bioenergoterapii
 • Radiestezji
 • Radiestezji terapeutycznej
 • Terapii manualnych


Dla wszystkich zainteresowanych prowadzimy również podstawowe kursy i szkolenia m.in. z:

 • Radiestezji
 • Homeo-Farmakopunktury
 • Bioenergoterapii
 • Reiki
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.