...

Refleksologia

Czym jest Refleksjologia?

Refleksologia to praktyka, która otwiera drzwi do zdrowia i równowagi wewnętrznej poprzez stymulację punktów refleksyjnych na stopach, dłoniach, uszach i twarzy. Uważana jest za jedną z najstarszych form terapii. Odzwierciedla przekonanie, że istnieje bezpośrednia zależność między obszarami na stopach, dłoniach i uszach, a różnymi układami i narządami w naszym ciele. Zalety refleksologii są niezwykle liczne. Skorzystać można z jej dobrodziejstw relaksujących jak i prozdrowotnych.

Zapoznaj się z naszymi terapeutami, którzy wspierają procesy poprzez cudowną sztukę refleksoterapii.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.