...

Warsztaty NIEŚWIADOMIE ZATRZYMANI W PRZESZŁOŚCI

Warsztaty NIEŚWIADOMIE ZATRZYMANI W PRZESZŁOŚCI

Rybnik

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA „SZKOŁA EMOCJI”
serdecznie zaprasza na warsztaty
„NIEŚWIADOMIE ZATRZYMANI W PRZESZŁOŚCI”
w relacji rodzina, przodkowie

Problemy, z którymi przychodzą ludzie dotyczę przede wszystkim emocji uwarunkowanych ich doświadczeniami.

Podstawowymi pytaniami są:
• jak uwolnić się od bolesnych zdarzeń przeszłości?
• jak zatrzymać odruchowe reagowanie na trudne sytuacje?
• co zrobić, aby nie powtarzać zachowań rodziców?
• dlaczego tak trudno jest poczuć zmiany?
Odpowiedzi są tak samo proste jak pytania, lecz działanie, które powinno za tym pójść bardzo często jest bariera nie do pokonania. Na warsztatach poznacie mechanizmy, według których działacie. Poprzez ćwiczenie samoświadomości i woli dostajecie narzędzie do zakończenia tych aspektów swoich zachowań, które zaburzają dobrostan. Jednocześnie rozpocznie się najpiękniejsza przygoda życia – spotkanie ze swoja esencja.
Obecny czas, gdzie wszystko ulega zmianie, autorytety upadają i nikt już nie chce za nic brać odpowiedzialności skłania, by zwrócić się ku sobie.
To jest miejsce, gdzie doświadczysz jak ogromna „elektrownia atomowa” jesteś i jak wielkim potencjałem dysponujesz.

 

Miejsce: Izba Rzemieslnicza, ul. 3 Maja 18, Rybnik
Terminy: 23-24.03.2024, 13-14.04.2024
Tel.: 691 515 216, 32 257 17 40
www.dorotapachnik.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.