...

WALNE ZGROMADZENIE 21 marzec 2024

WALNE ZGROMADZENIE 21 marzec 2024

21 marca, 2024

18:00

Rybnik

Śląski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Cechu na

WALNE ZGROMADZENIE

termin21.03.2024  godz. 18:00

Lokalizacja: ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybni

Zapraszamy serdecznie

Zarząd Cechu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.