...

CO TO JEST RADIONIKA?

CO TO JEST RADIONIKA?

21 marca, 2024

18:00

Rybnik

Zapraszamy bardzo serdecznie na wykład „Co to jest Radionika?”

CO TO JEST RADIONIKA?

Radionika to metoda diagnozowania i leczenia na odległość wykorzystująca unikalne zdolności pozazmysłowe operatora, wspierane i wzmacniane przez fizyczne urządzenie, geometryczny wzór itp.  Radionika oznacza działanie w oparciu o zasady fizyki kwantowej a kierowane jest ono do pola informacyjnego organizmu. Nie jest to metoda bezpośredniego oddziaływania na ciało fizyczne. Podana do matrycy informacyjnej komenda jest przetwarzana przez ciała subtelne organizmu na wibracje i następnie na częstotliwości drgań narządów, komórek, stanów psychicznych czy duchowych. Ciała subtelne nie są wykrywane przez nasze podstawowe zmysły, pomimo tego, że podtrzymują one  życie i są niezbędne do jego funkcjonowania,

Radionika może być zarówno procedurą diagnostyczną, jak i terapeutyczną, która może być wykorzystana do odkrycia zaburzeń energetycznych leżących u podstaw patologii lub choroby.

Może być również wykorzystana do podania organizmowi np. wzorca prawidłowo działającego narządu, która to informacja, zgodnie z wcześniej opisaną zasadą, zostanie przetworzona na częstotliwość prawidłowo funkcjonującego narządu i rezonując z chorym narządem będzie pomagać organizmowi przywrócić mu prawidłową częstotliwość inicjując tym samym proces powrotu do zdrowia.

Nie zastępuje i nie koliduje z innymi formami opieki medycznej, lecz może je uzupełniać.

Istotą pracy radionika jest porównywanie pól informacyjnych narządów badanego organizmu z wzorcami opisującymi stan optymalny. Wzorce te są uniwersalne dla każdego organizmu.

Kiedy choroba, uraz, infekcja, stres, zanieczyszczenie, niedożywienie lub zła higiena powoduje, że te wzorce stają się niezrównoważone lub uszkodzone, wówczas energia w organizmie ulega zmianie. Ten zmieniony wzór energii można odczytać w dowolnej części ciała i leczyć poprzez przesłanie wiadomości za pomocą instrumentu do ciała, aby ciało mogło się uzdrowić poprzez zrównoważony przepływ energii. Diagnostyka i leczenie radioniczne nie są procedurami medycznymi, lecz mają charakter kwantowy – ezoteryczny, czyli duchowa natura, sięgająca do wymiarów znajdujących się poza płaszczyzną fizyczną.

Radionika jest metodą na tyle uniwersalną, że może być używana zarówno do diagnozowania i równoważenie ludzi, zwierząt jak i roślin.

Wykład poprowadzi Dariusz  Sas.

Lokalizacja: ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybni

termin18.04.2024  godz. 18:00

Kontakt ws spotkania 887 818 800

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.