...

Tulik Jerzy

CENTRUM RADIESTEZYJNEJ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I HOMEO-FARMAKOPUNKTURY® "KARNAK" s.c.

Mistrz bioenergoterapii, jasnowidz, chiropraktyk, Starszy Śląskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku

Jerzy Tulik

Jesteśmy firmą, która radiestezją i problemami pokrewnymi zajmuje się od ponad 35 lat – początkowo jako Zakład Usług Radiestezyjnych a od 1991 roku jako firma “KARNAK”. Od 1993 roku jesteśmy zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach Niepubliczną Placówką Oświatową.

Homeo-Farmakopunktura® jest nazwą holistycznej metody terapeutycznej, która obejmuje całościowo zagadnienia i formę pracy pośredniej lub też bezpośredniej z organizmem żywym i jego prawidłowym funkcjonowaniem. Jest to więc holistyczne podejście do człowieka i wszelkich organizmów żywych.

W ramach działalności oferujemy:

  • pełny serwis bezpośredniej ochrony zdrowia,
  • likwidację zewnętrznych zagrożeń powodowanych przez różnego typu promieniowania,
  • radiestezyjną ocenę stanu zdrowia bezpośrednią i teleradiestezyjną,
  • dwustopniowe kursy radiestezyjnej profilaktyki zdrowotnej w/g metody Homeo-Farmakopunktury® (po uprzednim uzgodnieniu prowadzimy powyższe kursy na terenia całego kraju),
  • naukę świecowania i konchowania w/g metody Indian Hopi,
  • roczne kursy zawodowe Radiestezyjnej Profilaktyki Zdrowotnej ze specjalnością Homeo-Farmakopunktury®, gdzie również można uzyskać uprawnienia “CONE MASTER” z zakresu lejkowania.

Jerzy Tulik jest członkiem Śląskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku

Obszary działalności:

Materiały Jerzego Tulika

Skontaktujmy się!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.