...

12 kwietnia, 2024

Weekend w Pałacu w Nieznanicach 2024

NIEŚWIADOMIE ZATRZYMANI W PRZESZŁOŚCI

Zapraszam do klimatycznego miejsca na Śląsku na regenerujący, rozwijający i karmiący dla ciała i ducha pobyt w Pałacu z jogą powięziową oraz warsztatami z refleksologii, klawiterapii i bioenergoterapii. Pałac Nieznanice to urokliwe miejsce prowadzone z wielkim zaangażowaniem przez dwie cudowne kobiety. Więcej szczegółów na stronie http://www.nieznanice.pl Będziemy zakwaterowani w pawilonie Deva i będziemy tam mieć […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.