Wykłady

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na bezpłatne wykłady z serii

”CZWARTKI Z NIEZNANYM”

w budynku Izby Rzemieślniczej w Rybniku przy ul. 3-go Maja 18

Uwaga!!! Tematy wykładów mogą ulec zmianie

> Spotkanie po wakacjach

TEMAT:  OMÓWIENIE SPOTKANIA Z JACKIEM SOKALEM”

TERMIN:   23.09.2021  godz. 18:00