Zapraszamy członków Cechu na Walne Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 28.06.2021 na godzinę 18:00