...

Jesteś Cudem Wojciech Olender

Jesteś Cudem Wojciech Olender

Co jest Twoim marzeniem?

Jesteśmy doskonałym dziełem!

C – ciało

U – umysł

D – dusza

Jesteś biokomputerem, który może ….

Dbam o siebie pedantycznie.

Przedłuż życie, czyli o tym jak żyć 500 lat ?

Zobacz także

Zdrowy Temat: Jak zadbać o zdrowie psychiczne?

Dorota Pachnik, Marek Uglorz rozmowa o zdrowiu psychicznym...

1 lipca, 2023

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.