...

Wenus

Wenus w kosmogramie

Wenus jest kapryśna. Czasami mówi się o tym, że ma się piękny gust. Ma się wrażliwość artystyczną. Ale też Wenus jest bardzo kalkulacyjna w pewnych momentach. Wenus w znakach Panny potrafi bardzo dobrze kalkulować, zaplanować, wyznaczyć sobie cel. Przez niektórych może to być potraktowane jako zaleta, jako coś fajnego. A przez niektórych może być potraktowane […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.