...

Roman Nacht

Roman Nacht Profesor z Nazaretu

Wywiad z Romanem Nachtem, który współprowadzą: Wojciech Olender, Lilianna Mazur-Pisula oraz Tomasz Pisula z Śląskiego Cechu Bioenergoterapeutów i Radiestetów z siedzibą w Rybniku. W dniu 23 września 2023 jako członkowie Cechu uczestniczyliśmy w plenerowym spotkaniu Dbam o zdrowie w Gałowie k. Wrocławia. Spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem. Wspólnie przeprowadziliśmy wywiad z Romanem Nachtem. Zapraszamy […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.