...

Mars

Mars w kosmogramie

Bardzo ciekawą planetą w kosmogramie astrologicznym jest Mars. Wyobraźcie sobie takiego wojownika, który stoi z włócznią. Albo z łukiem i strzela strzałą. Jest to energia bezpośrednia, która motywuje nas do różnych działań. To jest tak jak dobra szklanka dobrej kawy wypita rano. Tam gdzie mamy marsa tam jest nasze bezpośrednie działanie. Nie zastanawiamy się, tylko […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.