...

gruszka

GRA SATORI – Radykalne Wybaczanie

GRA SATORI – Radykalne Wybaczanie Masz MOC, aby zmienić sposób reakcji na sytuacje, które będą się powtarzać tak długo w Twoim życiu… dopóki nie zostaną przez Ciebie zauważone, zrozumiane, zaakceptowane i uwolnione z miłością Dlaczego GRA SATORI ❓ Celem GRY jest uświadomienie sobie funkcjonujących w naszym życiu ograniczających przekonań, powtarzających się wzorców oraz zablokowanych emocji. […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.