...

egzamin

Egzamin mistrzowski 2024

Egzamin czeladniczy oraz mistrzowski w zawodach: • naturoterapeuta • bioenergoterapeuta • radiesteta odbędzie się 15.06.2024 w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku. Wnioski do egzaminu mistrzowskiego przyjmowane są do 30.04.2024. Wniosek do pobrania jest na stronie Izby Rzemieślniczej w Rybniku lub pod linkiem: https://izbarybnik.pl/zalacznik/2/wniosek-mistrzowski.pdf Odpłatność za egzamin wynosi  1 938,94 zł Nr rachunku bankowego na który należy […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.