...

cech Rybnik

UCZUCIA a EMOCJE – spotkanie 22 lutego 2024

UCZUCIA, a EMOCJE. Intuicyjnie czujemy, że są to dwa odmienne rodzaje stanów psychicznych. Często używane zamiennie, prowadzą do wielu nieporozumień. Z punktu widzenia wielu tradycji duchowych, rozróżnianie uczuć i emocji jest jedną z kluczowych umiejętności w procesie samopoznania. W rzeczywistości mamy do czynienia z dwoma zupełnie odmiennymi zjawiskami, które na poziomie energetyki człowieka wywołują różne […]

Wolna wola czy przeznaczenie 4

Wolna wola czy przeznaczenie? Z ogromna pragniemy zaprosić wszystkich chętnych na otwarte spotkanie w dniu 18 Stycznia 2024 o godzinie 18:00 w Śląskim Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku ul. 3 Maja 18. Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Wolna wola czy przeznaczenie wobec naszych planów” wspólnie będziemy poszerzać wiedzę o obszarze wolnej woli. Przez ostatnie […]

Wolna wola czy przeznaczenie 3

Wolna wola czy przeznaczenie? Z ogromna pragniemy zaprosić wszystkich chętnych na otwarte spotkanie w dniu 14 Grudnia 2023 o godzinie 18:00 w Śląskim Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku ul. 3 Maja 18. Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Wolna wola czy przeznaczenie z gwiazd” wspólnie będziemy poszerzać wiedzę o obszarze wolnej woli. Przez ostatnie tygodnie […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.