...

Wolna wola czy przeznaczenie 3

Wolna wola czy przeznaczenie 3

14 grudnia, 2023

18:00

Rybnik

Wolna wola czy przeznaczenie? Z ogromna pragniemy zaprosić wszystkich chętnych na otwarte spotkanie w dniu 14 Grudnia 2023 o godzinie 18:00 w Śląskim Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku ul. 3 Maja 18.

Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Wolna wola czy przeznaczenie z gwiazd” wspólnie będziemy poszerzać wiedzę o obszarze wolnej woli.

Przez ostatnie tygodnie naprawdę wiele się w naszym życiu wydarzyło. Każda decyzja to zmiana.

Jako cech również się zmieniliśmy i w dniach 2-3 grudnia 2023 we Wrocławiu w trzech panelach dyskusyjnych prezentowaliśmy m.in. nasze przemyślenia zebrane ze wspólnych czwartkowych spotkań.

Uważam, że w kontekście „Wolna wola czy przeznaczenie z gwiazd” dyskusji ważnym głosem oczywiście będzie obszar astrologii. Tym bardziej cieszymy się, że w ożywionej dyskusji wspiera nas swoim doświadczeniem astrolog Anna Papaj.

Według WIKIPEDII wolna wola to „zdolność podmiotów do dokonywania wyborów bez ograniczeń ze strony różnych czynników. Spośród czynników o historycznym znaczeniu dla kształtowania się idei należy wymienić ograniczenia metafizyczne, ograniczenia fizyczne, ograniczenia społeczne i umysłu.

Koncepcja wolnej woli ma implikacje religijne, prawne, etyczne i naukowe. Przykładowo, w dziedzinie religii wolna wola implikuje, że osobista wola i wybory mogą współistnieć z wszechmogącym i wszystkowiedzącym bóstwem, wysuwającym w stronę człowieka pewne nakazy czy powinności moralne. W prawie wolna wola wiąże się z kwestią odpowiedzialności i kary. W etyce implikacje idei wolnej woli dotyczą kwestii, czy indywidua mogą być moralnie odpowiedzialne za swe czyny.” Źródło link wolna wola.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.