...

UCZUCIA a EMOCJE – spotkanie 22 lutego 2024

UCZUCIA a EMOCJE – spotkanie 22 lutego 2024

22 lutego, 2024

18:00

Rybnik

UCZUCIA, a EMOCJE.

Intuicyjnie czujemy, że są to dwa odmienne rodzaje stanów psychicznych. Często używane zamiennie, prowadzą do wielu nieporozumień.
Z punktu widzenia wielu tradycji duchowych, rozróżnianie uczuć i emocji jest jedną z kluczowych umiejętności w procesie samopoznania. W rzeczywistości mamy do czynienia z dwoma zupełnie odmiennymi zjawiskami, które na poziomie energetyki człowieka wywołują różne skutki.
Wśród psychologów na uwagę zasługuje twórca ,,Porozumienia bez Przemocy,, Marshall B. Rosenberg który wyróżnił dwie zasadnicze postawy:
– Język Żyrafy oznaczający wyrażanie uczuć.
– Język Szakala oznaczający wyrażanie emocji.

Według Rosenberga , uczucia to opis naszego stanu, naszej emocjonalnej i cielesnej reakcji na zaspokojenie lub niezaspokojenie istotnych w danym czasie potrzeb.
Uczucia pełnią funkcję sygnalizatora, szczególnie wtedy gdy ważna potrzeba nie została zaspokojona.
Emocja to wyrzut energii, który powstaje jako następstwo nieprzyjętego, niezaakceptowanego i niewyrażonego uczucia.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo wyrażać uczucia, posłuchać innych jak sobie z tym radzą lub masz swoje sposoby na poruszanie się w oceanie emocji… ZAPRASZAMY na otwarte spotkanie w formie panelu dyskusyjnego.

22 lutego 2024 godzina 18:00

Śląski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku

ul. 3 Maja 18,
44-200 Rybnik

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.