...

NIEŚWIADOMIE ZATRZYMANI W PRZESZŁOŚCI

NIEŚWIADOMIE ZATRZYMANI W PRZESZŁOŚCI

10 lutego, 2024

11:00

Rybnik

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA- „SZKOŁA EMOCJI”

Serdecznie zaprasza na warsztaty

„NIEŚWIADOMIE ZATRZYMANI W PRZESZŁOŚCI”

 

Problemy z którymi przychodzą ludzie dotyczą przede wszystkim ich emocji uwarunkowanych ich doświadczeniami.

Podstawowymi pytaniami są :

– jak uwolnić się od bolesnych zdarzeń przeszłości?

– jak zatrzymać odruchowe reagowanie na trudne sytuacje?

– co zrobić aby nie powtarzać zachowań rodziców?

– dlaczego tak trudno jest poczynić zmiany?

Odpowiedzi są tak samo proste jak pytania, lecz działanie, które powinno za tym pójść bardzo często jest barierą nie do pokonania. Na warsztatach poznacie mechanizmy według których działacie. Poprzez ćwiczenie samoświadomości i woli dostajecie narzędzie do zakończenia tych aspektów swoich zachowań, które zaburzają dobrostan. Jednocześnie rozpocznie się najpiękniejsza przygoda życia – spotkanie ze swoją esencją. Obecny czas, gdzie wszystko ulega zmianie, autorytety upadają, i nikt już nie chce za nic brać odpowiedzialności, pozostaje zwrócić się ku sobie.

To jest jest miejsce gdzie doświadczysz jak wielką „ elektrownią atomową jest każdy człowiek” jak wielkim potencjałem dysponujesz.

 

Miejsce: Izba Rzemieślnicza ul. 3 Maja 18 Rybnik

10,11 LUTY 2023 GODZINA 11.00

Tel 691 515 216, 32 257 17 40

www.dorotapachnik.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.