...

andrzej

Warsztaty z pierwszej części FIZYKI STWORZENIA

    Śląski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów w Rybniku zaprasza na Warsztaty z pierwszej części FIZYKI STWORZENIA prowadzi Jacek Sokal l   CEL WARSZTATU: Uruchomienie nowych ścieżek myślowych i rozszerzenie paradygmatu stworzenia, oraz odnalezienie w tym swojego JA i wpływu na procesy twórcze. Ma to ogromny wpływ na postrzeganie i realny wpływ na regulowanie swojej […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.