...

25 czerwca, 2024

Jak szybko zasnąć?

Jak szybko zasnąć czyli proste i naturalne sposoby na wejście w sen? Zainspirowany niedawnym wykładem Anny Papaj, która ciekawie opowiedziała o snach jako narzędziu w rozwoju duchowym, postanowiłem nieco uzupełnić ten temat o naturalne metody, które pomagają wejść w sen.   Trudności z zaśnięciem mogą pojawić się jako skutek zbyt obfitej kolacji, bólu, naświetlenia, wyziębienia, […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.