header photo

PODZIĘKOWANIE

11-09-2020
Po dziesięciu latach kończę współpracę z cechem. Dziękuję za ten owocny czas, za wszystko co udało się zrobić, gdyż bez Was byłoby to niemożliwe.
W szczególności dziękuję zarządowi cechu, tj. panu Jerzemu Tulikowi oraz panu Przemysławowi Halejcio, jak również panu Krystianowi Frysztackiemu, którzy wspierali mnie przez te wszystkie lata. Wszystkim członkom cechu
i słuchaczom życzę sukcesów i rozwoju wewnętrznego.


Pozdrawiam
Bogdan Wesoły
były starszy cechu

Search